NGÖNDRO

Gyerpung Nangzser Löpo tanításokat kap Tapihricától

Gyerpung Nangzser Löpo tanításokat kap Tapihricától

A bön kilenc egymást követő gyakorlata, a Nagy Tökéletesség ösvénye szerint, Zsang zsung szóbeli átadásából.

Az előkészítő gyakorlatok, a dzogcsen gyakorlás alapkövei, arra hivatottak, hogy megszeledítsék a tudatunkat, segítenek kifejleszteni azokat a minőségeket, amik nélkül a magas szintű gyakorlatok terméketlenek lennének. Hagyományosan 100.000-t végzünk el belőle, mielőtt tovább lépnénk a magasabb szintű gyakorlatokra.

Mind a kilenc gyakorlat alapvető társunk lesz egész spirituális utazásunk során, életünk végéig elkísérnek, mivel ezek nem csupán a kezdők gyakorlatai, hanem lényegi elemei is egyben a tantrikus gyakorlatoknak és a dzogcsen hagyománynak is.

„Ezeket a módszereket azért hívják előkészítő gyakorlatnak, mert ahhoz, hogy az ember, a magas dzogcsen tanításokat megkaphassa, fel kell készülnie. Ha tényleg elvégeztük ezeket a gyakorlatokat és átalakítják szemléletünket, valóban készek leszünk arra, hogy a dzogcsen tanításokat megkapjuk.

Át kell alakítanunk belső hozzáállásunkat ahhoz, hogy ténylegesen meg tudjuk kapni, be tudjuk fogadni a dzogcsen tanításokat. Általában azt mondhatjuk, hogy a közönséges állapotban levő tudatunk elvadult, hatással vannak rá a negatív érzelmek. Szórakozottak vagyunk, összpontosításunk gyenge.

A gyakorlatok arról szólnak, és a magyarázatok azt világítják meg, hogy miért és hogyan lehetséges elvadult tudatunk megszelídítése, amelyet folytonosan külső tárgyak korbácsolnak, zaklatnak fel. Nemcsak a külső, hanem az összpontosítástól eltávolító belső tárgyak is minduntalan hatalmukba kerítik tudatunkat. Ezen gyakorlatok segítségével képesek vagyunk az összpontosítás kifejlesztésére, és arra, hogy lelkesült hozzáállással felfogjuk a mély spirituális gyakorlat értékét és hasznosságát. Nagyon fontos, hogy megértsük és átlássuk, hogy hogyan működik a tudat, hogyan működik a gyakorlat, és  milyen irányt akarunk szabni a tudat mozgásának. Ha ezt nem értjük, elkezdhetünk gyakorolni, de a gyakorlásunk sekély lesz, nem lesz kellően erős, mély hatású. Tehát az előkészítő nem azt jelenti, hogy a kezdők gyakorlata, sokkal inkább alapozásként szolgál a későbbi gyakorlatokhoz, amelyeket csak akkor lehetséges megkapni, ha az ember  készen áll befogadásukra.”

/Khenpo Tenpa Yungdrung Budapest, 2005/


  1. GURU JÓGA – Az egyik legfontosabb gyakorlat a dzogcsenben, a mesterek bölcsességének áldásán túl, kulcsfontosságú gyakorlat, hogy felismerjük a Tudatunk Természetét.
  1. ÁLLANDÓTLANSÁG – A valóság állandótlanságának mély megtapasztalását célozza, hogy elengedjük a szamszárikus cselekedetekhez való ragaszkodást.
  1. BEISMERÉS – A negatív karmikus lenyomatok felismeréséért és megtisztításáért végezzük, a Százszótagú mantrát alkalmazva.
  1. BÓDHICSITTA – Felkeltjük a szándékot, hogy elérjük a megvilágosodást minden érző lény javáért.
  1. MENEDÉK – A buddhák és tanításaik iránti erős odaadás kialakításáért végezzük, mivel ők és tanításuk mutatják meg a szamszárából kivezető utat.
  1. MANDALAFELAJÁNLÁS – Részben érdemek gyűjtésére szolgál, másrészt önmagunk képzésére, arra, hogy a víziónk megtisztuljon.
  1. HÁROM LÉNYEGI MANTRA – A bön három lényegi mantrájával végzett gyakorlat, mely megtisztítja a tudatáramot.
  1. CSÖ – Az “én” képzetének az elvágása, és a nagylelkűség gyakorlása.
  1. A HAGYOMÁNYVONAL MESTEREK IMÁJA – A Zsang zsung Nyen Gyü tanítások Kuntu Zangpotól, a Dharmakájától erednek, ami a hagyományvonal mesterek megszakítatlan láncán keresztül jutott el Yongdzin Rinpocséig, és általa hozzánk. Célja hasonló a Guru jógáéhoz: részesülni a mesterek és a hagyományvonal áldásában.