KUNTU ZANGPO
Kuntu Zangpo

Kuntu Zangpo

Kuntu Zangpo (Kun tu bZang po), az Őseredeti Buddha, amiből Tönpa Senrab urunk emanálódott és emberi testet öltött az érző lények javáért. Szanszkritul Szamantabhadra. A legtöbb dzogcsen szöveg Kuntu Zangponak, az Őseredeti Buddhának ad tisztelet.[1] A bön hagyomány a dzogcsen tanításokat a Bönku (bon sku[2]), a dharmakája kinyilatkoztatásának tekinti.[3] Mivel ő maga egyenlő a Tudat Természetével, a Tiszta és Tökéletes Tudattal, ezért mindent átható, mindent felölel, minden jelenség megnyilvánulásának az alapja, ő az Őseredeti Állapot, és mivel a dharmakája, ezért eredendően tiszta (ka dag), sohasem szennyeződött be.

Kétféle Kuntu Zangporól beszélhetünk: az egyik a fent említett minőségek egy szimbolikusan megnyilvánuló formája, a kifejezhetetlen Kuntu Zangpo (gdags su med pa’i kun tu bzang po), a másik pedig az istenség, a megvilágosodott lény, a kifejezhető Kuntu Zangpo (gdags su yod pa’i kun tu bzang po).[4] A tanításokat persze nem szóban nyilvánította ki: ezek ennek a megfoghatatlan állapotnak a transzcendes megnyilvánulásai.[5]

A Kun azt jelenti, hogy minden, és ebben az esetben minden létezőre, felmerülő jelenségre kell gondolnunk, míg a Zangpo azt jelenti, hogy jó, és itt a Természetre, a Természetes Állapotra utal. Így egyrészről jelenti, hogy az összes létező és a Természet nem különül el,[6] illetve, hogy minden lény rendelkezik a Természettel, így képes elérni a megvilágosodást.[7] A Kunto Zangpo úgy is lehet értelmezni, hogy “az, aki a legkiválóbb és mindenütt jelenlévő”.[8]


A NÉGY DERSEG BUDDHA

A bönben négy fő derseg buddha van, vagy ahogy szanszkritul mondják szugata. Ők a négy békés istenség, a teremtő (srid pa), az anya (yum), az istenség (lha) és a tanító (ston pa), jelen világkorszakban így nevezik őket:

A négy derseg buddha

A négy derseg buddha

 1. Szangpo Bumtri (Sangs po ’Bum khri) – a teremtő, tőle tanulta Tönpa Senrab a Szipa Jeszang (Srid pa Ye sangs) mennyekben a bön tanait. Mikor a négy fő derseg buddha egyikének alakjában nyilvánul meg, akkor jobb kezében zászlót tart, balját pedig az egyenlőség mudrájában tartja
 2. Szatrig Erszang (Sa trig Er sangs), az anya, neve zsang zsungiul azt jelenti, hogy a tökéletes bölcsesség megtestesülése, az ő egyik megnyilvánulása Serab Csammának, a “Bölcs Szerető Anya”, aki minden Buddha anyja.
 3. Senlha Ökar (gShen lha ’Od dkar), az istenség, ő az Együttérzés Buddhája, a szambhogakája megnyilvánulása Szangpo Bumtri szeretetének, hogy segítse Tönpa Senrab munkáját a világban. Az egyik legfontosabb istenségek közé tartozik. Teste fehér, két keze pedig az egyenlőség mudrájában van. Mikor a négy fő derseg buddha egyikének alakjában nyilvánul meg, akkor viszont kampót tart a jobb kezében és a balja pedig az egyenlőség mudrájában pihen.
 4. Tönpa Senrab Miwo (sTon pa gShen rab Mi bo), ő a nirmanakája megnyilvánulás, a jelen világkorszak Buddhája. Mikor a négy fő derseg buddha egyikének alakjában nyilvánul meg, akkor kék színben ábrázoljuk.[9]

  


HARAGVÓ ISTENSÉGEK

A megvilágosodott lények, meditációs istenség formában (jidam; yi dam) négy fő csoportra oszthatóak: békés istenségekre, haragvóakra, erőteljesekre és növelőkre. A haragvó formában megjelenő istenségek feladata, hogy a nemtudás és a tan ellenségei ellen kűzdjenek. Bár megjelenésük haragvó, ők maguk mégis a tökéletes együttérzés megnyilvánulásai, a megvilágosodott buddhák aspektusai.

A bön legfontosabb haragvó istenségei az Apa Tantrához (pha rgyud) és az Anya Tantrához (ma rgyud) tartoznak.

Az Apa Tantra öt istenségre koncentál, amit Szekhar Csonga-ként (gSas mkhar mchog lnga), azaz “Az Isteni Szentély Öt Kiválója”-ként említenek a szövegek. Ők Tönpa Senrab megvilágosodott testének, beszédének, tudatának, minőségének és aktivitásának a megtestesülései.

 1. Welsze Ngampa(dBal gsas rngam pa): a Test (sku) haragvó istensége;
 2. Lhagö Togpa (Lha rgod thog pa): a Beszéd (gsung) haragvó istensége
 3. Trowo Cocsog Khagying (Khro bo stso mchog mkha’ ‘gying): a Tudat (thugs); az egyik legfontosabb alakja a bön tantrának.
 4. Welcsen Gekhö (dBal chen Ge khod): a Jó Minőségek haragvó istensége. Szorosan kapcsolódik Zsangzsunghoz, és Zsang Zsung Meri-hez. [9]
 5. Phurba (Phur ba): az Aktivitás (phrin las) haragvó istensége,

  Szekhar Csonga - “Az Isteni Szentély Öt Kiválója”

  Szekhar Csonga – “Az Isteni Szentély Öt Kiválója”

Szangcshog Tharthug 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Szangcsog Tharthug

Szangcshog Tharthug ( gsang mchog thar thug) az Anya Tantra fő istensége és azon túl is az egyik legfontosabb a bön jidamok közül. Ő is, mint mindegyik jidam a bönben, Tönpa Senrab megnyilvánulása.

A jidamok négy típusából, a haragvóak közé tartozik, természetesen megjelenésének alapja itt is az együttérzés. Jabjum-ban, azaz egyesült alakban szokták ábrázolni. Az ő esetében a jab, az apa, Szangcshog Gyalpo, a jum, az anya pedig Kjema Öco (Kye ma ‘od mtsho)[10], ez a legelterjedtebb neve, bár Kvearne könyvében Kjema Marmo-ként (kye ma dmar mo)  nevezi meg .[11]


TAPIHRICA 
shangshung_master-20x30

Tapihrica és a Zsang Zsung Nye Gyü 24 mestere

Tapihrica (Ta pi hri tsa) volt a 25. hagyományvonal mester, aki a hagyomány szerint valamikor a 7. században élt Zsang zsung-ban (Zhang zhung), és miután megkapta mesterétől Cepung Dawa Gyalcen-től (Tshe spungs Zla ba rGyal mtshan) a Zsang zsung Nye Gyü (Zhang zhung snyan rgyud) tanításokat, elvonult a Tagtab Szengge barlangba (sTag thabs seng ge’i brag), a Kailastól Keletre, és kilenc évig a világtól elzártan gyakorolt. Elvonulása végén elérte a Nagy Átvitel Szivárványtestet (’ja’ lus ’pho ba chen po), ami a legmagasabb megvalósítása a dzogchen gyakorlatoknak. Ekkor a test, még a gyakorló életében átalakul az öt elem lényegiségévé, ami az öt tiszta fény. A gyakorló, aki ezt megvalósítja nem hal meg, meghaladja a halált; még életében, a saját testében eléri a Buddhaságot és bárhol, bármikor emanálódhat.[12]

Tapihrica fő tanítványa Gyerpung Nangzser Löpo (Gyer spungs sNang bzher Lod po) (8.sz.) lett, aki híres tantrikus jógi, kiváló tudós és a zsang zsung-i király személyes papja volt. Tapihrica látta, hogy Nangzser Löpo megfelelő tanítvány lenne, de tudatát enyhe gőg fátyolozza el. Ezért egy fiatal fiúként emanálódott, és elszegődött pásztornak egy gazdag családhoz. Majd találkozott a Darog (Da rog) tónál elvonulásban lévő Nangzser Löpoval, akivel vitába keveredett, de az a fiú válaszaiból rájött, hogy ő a dharmakája megnyilvánulása, így gőgje megtört és tanítást kért Tapihrica-tól. Összesen háromszor találkoztak, melyek során átadta neki a Zsang zsung Nye Gyü tanításokat, továbbá engedélyezte, hogy az eddig szóbeli tanításokat Nangzser Löpo lejegyezze, kék tintával fehér papírra.

A hagyomány szerint a Nangzser Löpo utáni hatodik mester, Pöncsen Cenpo (dPon chen btsan po) (10.sz.) volt az, aki lefordította a Zsang zsung Nye Gyü-t tibetire, és aki lejegyezte az addig szóban őrzött trulkhor (‘phrul ‘khor[13]) gyakorlatokat is.[14]


SERAB CSAMMA
Serab Csamma

Serab Csamma

Serab Csamma, a “Bölcs Szerető Anya”, ő minden Buddha anyja és képviseli a női energiáját a végtelen szeretetnek és együttérzésnek. Minden lénynek vígaszt nyújt és útmutatást ad, eloszlatja a félelmeket, az akadályokat, a betegségeket, a szomorúságot és a negatív erőket. Jobb kezében tartott hosszúélet-váza megnöveli a gyakorlók élethosszát, a bal kezében tartott melong (tükör) pedig Csamma szívének tisztaságát jelképezi, mint az ő tökéletes megértése és együttérzése a lények szenvedése iránt.

Ő Szatrig Erszang megnyilvánulása, de neki magának is számos aspektusa van, mintpéldául Szipe Gyalmo, Csammo Lamlha, a mandalájához tartozó öt irány Csammája: Thabcsen Dedröl (Kelet), Namkha Dzödzinma vagy Mönlam Csamma (Észak), Thugdzse Csamma (Nyugat), Nangszi Kündrama vagy Tobtyi Csamma (Dél), illeteve a nyolc világi félelmet eloszlató nyolc aspektusa stb.


SZIPE GYALMO

Szipe Gyalmo

Szipe Gyalmo

Szipe Gyalmo (srid pa’i rgyal mo), a „ Létezés Királynője”, az egyik legfontosabb védelmező istenség a bön hagyományban. Serab Csamma emanációjaként a megvilágosodotott védelmezők körébe tartozik, és arra hivatott, hogy védelmezze a Tant és a gyakorlók közösségét. Szerte Tibetben hódolnak tisztelettel Szipe Gyalmonak, és nem csak bönpok, mivel ő az egyik legrébebbi istenségnek számít a tibeti hagyományban. Számos alakja ismert, közölük az egyik a Vörös Mule Szipe Gyalmo, akinek a kolostorokban havonta többször tesznek felajánlásokat és tartanak szertartásokat.

.

.


JESE WALMO

Jese Walmo

Jese Walmo

Jese Walmo (ye shes dbal mo), Szipe Gyalmo egyik legfontosabb emanációja, az ő bölcsességének a megnyilvánulása. A szent szövegek védelmezője, aki a bön üldözések alatt elrejtett szent szövegeket volt hivatott védeni. Azon túl a dzogcsen tanítások és gyakorlók védelmezője is. Neki is két aspektusa van: az egyik a gyógyító aspektus, ahol a bal kezében hosszúélet-vázát tart, a másik pedig a védelmező, amikor a bal kezében koponyacsésze van. A jobb kezében tartott meteorit fémkard pedig átvágja a nemtudást és az ártó szellemeket.

 

.


DRENPA NAMKHA

Drenpa Namkha (Dren pa nam mkha’) neve azt jelenti, hogy az “Ég Emlékezete”. Drenpa Namkhának három emanációját különböztetjük meg, akik három különböző időben jelentek meg: az első Tazig Drenpa Namkha, a második Zsang zsung Drenpa Namkha, a harmadik pedig a tibeti, Bötyi Drenpa Namkha.

Drenpa Namkha

Drenpa Namkha

Az utóbbi, egy 8. századi nagyszerű sziddha volt, aki számos nyelvet tanulmányozott, híres volt fordítói munkásságáról és sok szent helyre elzarándokolt Zsang zsungban, Indiában és Drusában. Ő a forrása a Jetri Thaszel dzogcsen ciklusnak.[15] A hagyomány szerint két ikerfia született, az egyikük Cewang Ringdzin, aki híres bönpo mester volt és a másik Pema Dzsungne, aki a buddhista hagyományban Padmaszambhavaként vált ismertté.

Drenpa Namkha Kuntu Zangpo-nak megnyilvánulása. “Drenpa Namkha a Dharmakájaból tűnt fel a kezdetekkor, mint fehér A, ami Tönpa Shenrab Dharmakája Természetéből nyilvánult meg. Onnan az A alászállt egy sok-sok ezer szírmú kék virágba….a virág kék volt és a fehér A belehullt, és onnan egy ember emelkedett ki. Így került a virágba a Dharmakájaból, és jelent meg emberként. Ő az első Drenpa Namkha.”[16]

Általános ábrázolási módja kék színű, a jobb kezében tartott jungdrung (szvasztika) a bölcsességének és a tanításoknak a változatlanságát jelképezi, míg a bal kezében tartott nektárral teli koponyacsésze a sziddhiket szimbolizálja.

/írta: Csáki-Bertók Sára/


[1] Reynolds 2014: 194-197.; Karmay 2007: 177-178.

[2] A bon sku megfelel a chos sku-nak.

[3] Karmay 2007: 177-178.

[4] Rossi 1999: 49.

[5] Rossi 1999: 49.

[6] Namdak 2014: 36-37.

[7] Reynolds 2014: 195.

[8] www.shenten.org

[9] www.shenten.org

www.ravencypresswood.com/2016/08/20/the-four-principal-enlightened-ones/

Kvearne 1995 pp.24-28.

[11] Kvearve 1995 p.74.

[12] Namdak 2010a:19-20.

[13] Jelentése varázskör, a szanszkrit yantra-nak felel meg.

[14] Reynolds 2006 [2005]: 137.; Namdak 2010a:33.

[15] www.shenten.org/history

[16] Yongdzin Lopön Tenzin Namdak Rinpoche 2004 szeptember 3.-12.-ig tartó Namkha Truldzö tanításából.


Bibliográfia

Kvearne, Per 1995. The Bon Religion of Tibet. London: Serindia Publication

Reynolds, John Myrdhin 2006 [2005]. The Oral Tradition from Zhang-Zhung. Kathmandu: Vajra Publications

Reynolds, John Myrdhin 2014. The Precepts of the Dharmakaya. Kathmandu: Vajra Books

Samten G. Karmay 2007. The Great Perfection (rDzogs chen). Leiden: BrillKlein, Anna Carolyn – Geshe Tenzin Wangyal 2006. Unbounded Wholeness. Oxford: University Press

Rossi, Donatella 1999. The Philosophical View of the Great Perfection in the Tibetan Bon Religion. Ithaca, New York: Snow Lion Publications

Namdak, Yongdzin Lopön Tenzin 2010a. Masters of the Zhang Zhung Nyengyud. New Delhi: Heritage Publishers

Yongdzin Lopön Tenzin Namdak Rinpoche 2004 szeptember 3.-12. Namkha Trüldzö. Shenten Dargye Ling, Blou, France -Hanganyag


A derseg buddha és a Szekhar Csonga (gSas mkhar mchog lnga) képek a www.ravencypresswood.com honlapról vannak.