A Menedékfa: Zsangzsung Szóbeli Átadási vonala

menedékfa

A Jungdrung Bön hagyományban azt a helyet, ahol az istenségek és a tisztelet tárgyai összegyűlnek úgy hívják, hogy a Menedékfa. Szokták “Cok Sing”-nek, a “Felhalmozások Mezejének” nevezni, néha az “Érdemek Mezeje” vagy “Érdem Mező” kifejezést használják, mert amit felhalmozunk az ehhez a helyhez való tiszteletadással és felajánlásokkal az érdem vagy erény. Ez a Menedékfa a Menri Hagyomány szerint, a nagy mester és tudós, Őeminenciája Jongdzin Tenzin Namdak Rinpocse rajzából.

menedék térkép

Az #1-101 képek a Zsang zsung Szóbeli Átadási Vonalát, a Zsangzsung Nye Gyü-t ábrázolják. A Dzogcsen tanításoknak ez az átadási vonala folyamatos és megszakítás nélküli.

Az #1-9 kép a Tudattól Tudatig való Átadás Kilenc Isteni Lénye. Ezek a lények a tanításokat az eredendő tudatosság, a rigpa útján adták át:

 1. A vonal forrása, a tanító Kuntu Zangpo. Ő a Bönku (Dharmakája). Mezítelen és díszek nélküli.
 1. Senlha Ökar, az együttérzés tiszta, fehér fény istensége. Ez a Dzogku (Szambóghakája). Az együttérzése mindent átható és ő az emelkedett, pozitív minőségek megtestesítője.
 1. Gyalwa Senrab, az istenség, aki azért ereszkedett le az emberi léttartományba, hogy vezesse az érző lényeket. Ő Tulku (Nirmánakája) és Tönpa Senrab Miwocse Úr néven vált ismertté.
 1. Cemé Öden, az isteni lény, aki egy isteni léttartományba emanálódott, hogy vezesse a bódhiszattvákat.
 2. Trulsen Nangden, az isteni lény, aki egy isteni léttartományba emanálódott, Kuntu Zangpo tudatából.
 3. Barnang Khudzsug, az isteni lény, aki egy isteni léttartományba emanálódott Kuntu Zangpo beszédéből.
 1. Zangza Ringcün, a Nagy Anya, Serab Csamma megnyilvánulása és Csimé Cukpü isteni anyja. Trulsen Nangden türkíz kakukk alakjában ereszkedett a jobb vállára, és finom, belső hőt okozott. Egy évvel később megszülte Csimé Cukpüt. Teste aranyszínű, a jobb kezében arany vázát tart, bal kezében pedig arany málát.
 2. Csimé Cukpü, türkíz színű. Kilenc nappal születése után anyja, Zangza Ringcün a térben függve és fényt sugározva találta. A tantrát és a Dzogcsent is tanította.

 

A Szóbeli Átadási Vonal kezdete

 1. Szangwa Düpa, A rigpán keresztül kapta az átadást, és ő volt az első, aki a beszédet is és a tudatosságot is használta a tanítások átadására. Tazig hercegeként született és elkezdte az átadást az emberi lények között. Mivel ő volt az első, aki a beszédet használta a tanítások átadására, a Szóbeli Átadási Vonal Tanítójaként is ismerik.

 

A #10-33. kép A Zsang zsung Szóbeli Átadási Vonalának 24 Mestere

A 24 Mester mindegyike a Zsang zsung ősi királyságából származott, és a beszédet használták a tanítások átadására. Mindegyikük elérte a Dzogcsen teljes megvalósítását, és ezt a realizációt a szivárványtest elérésével jelenítették meg. Ez a 24 Mester 4 csoportra oszlik.

 

#10-14 kép: Az Öt Mindenek-Fölötti Mester

#15-20 kép: A Hat Mester, akik megmutatják a Dzogchen Hat Jelentését

#21-29 kép: A Belső Tapasztalás Kilenc Mestere

#30-33 kép: Urgyen Négy Mestere

 

Az Öt Mindenek-Fölötti Mester

 1. Lhabön Jongszu Dakpa, Szangwa Düpától kapta az átadást és az istenek léttartományában terjesztette a tanításokat.
 2. Lübön Banam, Szangwa Düpától kapta az átadást és a (Szanszkrit. nága) léttartományban terjesztette a tanításokat.
 3. Mibön Tride Zambu, Szangwa Düpától kapta az átadást és az emberi léttartományban terjesztette a tanításokat.
 4. Banam Tyolpo
 5. Trisö Gyalwa, Banam Tyolpo fia volt.

 

A Hat Mester, akik megmutatják a Dzogcsen Hat Jelentését

 1. Raszang Bönpo Szamdrub
 2. Darma Serab
 3. Darma Bhode
 4. Zsangzsung Bönpo Tripen
 5. Muje Lhagyung
 6. Masen Legzang

 

A Belső Tapasztalás Kilenc Mestere

 1. Gyersen Taklha
 2. Raszang Bönpo Jungdrung Sze
 3. Szecsen Jungdrung Pen
 4. Gebar Döndrub
 5. Gyerpung Gepel
 6. Desze Gegyal
 7. Zsangzsung Namgyal
 8. Muje Lhagyung Karpo
 9. Sen Horti Csenpo

 

Urgyen Négy Mestere

 1. Sen Dönkün Drupa
 2. Raszang Bönpo Pengyal
 3. Gurub Szega
 4. Dawa Gyalcen

 

 1. Tapihrica, Nomád családban született Zsangzsung országában. A Szenge Tap nevű helyen gyakorolt a Tisze hegy közelében. Kilenc évig gyakorolt anélkül, hogy megszakította volna a gyakorlását közönséges emberi beszéddel. Elérte a szívárványtestet. Azután Tapihrica fiatal fiúként nyilvánult meg, és egy gazdag embernél kezdett el pásztorként dolgozni azon a helyen, ahol Nangzser Löpo gyakorolt. Amikor találkoztak, Nangzser Löpo egy sor kérdést tett fel a fiúnak, akinek a válaszai nagyon felbosszantották. Amikor a Zsangzsung királya előtti vitára hívta ki, a fiú nevetett és elkezdett a tudat igazi természetéről beszélni. Megértve, hogy ő nem közönséges fiú, hanem emanáció, Nangzser Löpo elájult. Amikor magához tért, látta, hogy a fiú átalakult, és szivárvánnyal körülvett világos és ragyogó testet mutatott, és a térben függött.
 2. Gyerpung Nangzser Löpo, A Zsangzsung Meri és Gekhö ciklusokat gyakorolta nagyon mélyen. Ezzel nagy mágikus erőt szerzett. A Zsangzsung királyának a papja volt és az egész királyságban jól ismerték. Odaadása révén háromszor találkozott és kapott tanítást Tapihricától. 573 évig élt.

24master

Zsangzsung Szóbeli Átadásának Hagyományvonal-mesterei a 8. századig

 

A Hat Jógi Zsangzsungból

 1. Gyalzik Szecsung, 72 éves korában kapta meg először ezeket a tanításokat. 317 évig élt, és elérte a szivárványtestet.
 2. Mu Sen Coge, 3 éves korában Nangzser Löpo képzett tanítványként azonosította, és 19 éves korában kapta meg a tanításokat. 173 évig élt, és elérte a szivárványtestet.
 3. Mu Gyersen Cotang, 113 évig élt, és elérte a szivárványtestet.
 4. Mu Sötram Csenpo, 117 évig élt, és elérte a szivárványtestet.
 5. Mu Gyalwa Lodrö, kilenc évig volt Mu Sötram Csenpo kísérője, mielőtt megkapta a tanításokat. 270 évig élt, és elérte a szivárványtestet.
 6. Pöngyal Cenpo, (Pöncsen Cenpo-ként is ismerik), Megtisztította fizikai testének összes szennyeződését és így nem volt szüksége arra, hogy ételt egyen táplálékként. 1600 évig élt, és a teste nem mutatta az öregedés jeleit. Aztán türkíz kakukká alakította magát, és elrepült délnyugat felé, hogy démonokat igázzon le.

 

Itt az átadási vonal Felső és Alsó átadási rendszerre oszlik a földrajzi hely szerint, ahol az átadás történt. 

A Felső Átadási Rendszer

A Hat Megvalósított Bölcs

Ezek a tanítványok az A Kinyilatkoztatások Átadásának Négy Körét (Ka Gyü Kor Zsi) kapták meg, de a Tapasztalati Átadást (a Nyam Gyü-t) nem.

 1. Guge Loden, Pöngyal Cenpotól kapta a tanításokat egy a Tisze hegy közelében levő helyen. Ifjú korában kecskepásztorként dolgozott és gyakran álmodott egy kék kakukkról, aki beszélt hozzá. Egy nap látott egy kakukkot, aki a közelében leszállt az égből. Amint közelebb ment, a madár helyett egy kék ruhás jógit talált. Ő volt Pöngyal Cenpo.
 2. Pureng Kunga, a Tisze hegy területén gyakorolt. A tanítója Dzogcseről szóló útmutatását követve egy hónap alatt elérte a megvalósítást.
 3. Naldzsor Szecsok, rendelkezett az élettartama meghosszabbításának erejével, és sok csodát mutatott fel.
 4. Khjungdzsi Mutur, jógiként vándorolt anélkül, hogy valamilyen konkrét gyakorlóhelye lett volna.
 5. Dewa Ringmo
 6. Tokmé Zsikpo, életének nagy részét egy barlangban töltötte. Megadta a teljes átadást Jangtön Serab Gyalcennek. Ugyanez a láma megkapta az Alsó átadási rendszer teljes átadását is. Ilyen módon őbenne újra egyesült a két átadási vonal.

 

Az Alsó Átadási Rendszer

 1. Lhundrub Mutur
 2. Sengyal Lhace, 113 évig élt.
 3. Lhagom Karpo, 97 évig élt.
 4. Ngodrub Gyalcen, Lhagom Karpo fia. Kérte a tanításokat apjától, de az elutasította, mondván, hogy végrehajtott egy jóslást, amely azt jelezte, hogy a fia nem jó jelölt. Ngodrub erre elhagyta feleségét és gyermekét, és egy buddhistához ment tanulni. Ezután nem sokkal apja módosította döntését, és beleegyezett abba, hogy tanítsa. 73 évig élt.
 5. Orgom Kündul, Néhány Bönpo gyakorló tanításokat kapott tőle, és sok buddhista gyakorló kereste fel. 80 évig élt.

 

Jangtön Serab Gyalcen személyében újra egyesül a Felső és Alsó Átadás Rendszere

 1. Jangtön Serab Gyalcen, A tekintélyes dolpói (Nepál) Jangtön vonalba született. A XI. században élt és tanított. Mind a Felső, mind az Alsó Átadási Rendszer teljes átadását megkapta, és így egyesítette az átadásokat. Együttérzésből leírt néhány tanítást és kommentárt. A jóslatnak megfelelően életének hossza 75 év lett volna, de amiatt, hogy leírta a titkos tanításokat, 67 éves korában halt meg.

 

Itt az átadási vonal ismét kettéágazik Déli és Északi vonalra. Itt a déli Átadási Vonal lámáit soroljuk fel.

A Mantra és a Tudat Öt Mestere

Ez az öt mester mind az előírásoknak, mind a Zsangzsung Meri gyakorlatnak a vonaltartója volt.

 1. Dampa Bumdzse, Dolpo, Mustang és Nyugat Tibet területén terjesztette a Bön tanításokat. Jangtön Serab Gyalcen fia volt. Apja halála után Dampa anyjától kapott tanításokat. Rendkívüli meditációs tapasztalatai miatt hozzáadta saját tanításait az apja tanításaihoz a Tapasztalati Átadásban.
 2. Lu Drakpa Tasi Gyalcen, Ő is Jangtön Serab Gyalcen fia volt. A testvérével ellentétben vándorló jógi volt. 85 évig élt.
 3. Tokden Wönpo Jese Gyalcen, anyja Jangtön Serab Gyalcen lánya volt. Apja rabló volt, és ő is kísérte a zsákmányszerző utakon. Egy nap apját egy harcban megölték, ő pedig súlyosan megsebesült. Amikor meggyógyult, bosszúállásba kezdett. Egy idő elteltével belefáradt a harcba, és elment nagybátyjához, Dampa Bumdzséhez, hogy olvasni tanuljon azért, hogy olvashassa az írásokat. Azonban túl lassan fejlődött, ezért a másik nagybátyjához, Lu Drakpához ment, és olyan tanításokat kért, amelyekhez nincs szükség írás-olvasásra. Miután megkapta a Zsangzsung Nye Gyü tanításokat, gyakorolt, és elérte a megvalósítást.
 4. Jangtön Gyalcen Rincsen, 8-tól 21 éves koráig tantrát gyakorolt. 21 éves korában megkapta a Dzogcsen tanítást. Ő alapította meg a Szamling kolostort Dolpóban, Nepálban.
 5. Csikcsö Depa Serab, Tokden Depa Serabként is ismerik. Többek között a Tisze hegy területén gyakorolt.
 6. Drucsen Gyalwa Jungdrung, 1242-1290. Négy testvér egyike volt, és a szerzetesi fogadalmakat az egyik idősebb bátyjától kapta. A családja által alapított Jeru Wenszaka Kolostor apátja is volt. Ő rendezte a Zsangzsung Nye Gyü gyakorlatait a Csaktri című, széles körben használt gyakorlási kézikönyvbe. (*) Sok imát, szertartási útmutatót és kommentárt írt.

(*) Ford. megj.: A tanítónk egyszer említette, hogy ha egy könyvet vihetne magával egy lakatlan szigetre, akkor a Gyalwa Csaktrit választaná.

 1. Ripa Serab Lodrö, Dolpóból származott és keresztül-kasul utazott Tibetben.
 2. Jese Rincsen
 3. Rangdrol Lama Gyalcen, Gyakran vitázott Buddhista szerzetesekkel, pl. Congkhapával is. (**)

(**) (Ford megj.: Congkhapa Lobzang Drakpa Tib. ཙོང་ཁ་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པ་, Wyl. tsong kha pa blo bzang grags pa) (1357-1419) — A Gelug iskola alapítója).

 1. Atok Serab Gyalcen, Dru Gyalwa Jungdrung személyes kísérője volt. A megvalósítás sok jelét mutatta fel, és 120 évig élt.
 2. Karca Szönam Lodrö

 

A Déli és Északi Vonal Átadásai újra egyesülnek Patön Tengyal Zangpo személyében

 1. Patön Tengyal Zangpo, A megvalósítás sok jelét mutatta fel, és azt mondják, hogy a Tisze hegyet keselyű alakban kerülte meg.
 2. Tokden Sepal
 3. Namkha Özer
 4. Jungdrung Jese
 5. Rincsen Lodrö
 6. Nyamé Serab Gyalcen, 1356-1415 A tibeti Tasi Menri Kolostor megalapítója (Részletesebben a Menedékfa „Menri Kolostor Apátjai” részében.)
 7. Rincsen Gyalcen
 8. Namkha Jese
 9. Kunzang Gyalcen
 10. Cultrim Gyalcen
 11. Szönam Jese
 12. Szönam Jungdrung
 13. Secu Drungmu
 14. Serab Özer
 15. Jungdrung Gyalcen
 16. Serab Lodrö
 17. Serab Özer
 18. Cukpü Özer
 19. Jungdrung Cultrim
 20. Rincsen Özer
 21. Rincsen Lhundrup
 22. Serab Tenzin
 23. Serab Wangyal
 24. Jungdrung Wangyal
 25. Püncok Namgyal
 26. Serab Gongyal
 27. Nyima Tenzin
 28. Csokle Namgyal
 29. Serab Jungdrung
 30. Szangye Tenzin
 31. Tenzin Cultrim
 32. Gyalwa Lodrö
 33. Tenpa Lodrö
 34. Nyima Wangyal
 35. Serab Lodrö
 36. Szangye Tenzin, Lopön Tenzin Namdak
 37. Lungtok Tenpé Nyima, A Menri Kolostor arany trónjának 33. tartója

 

Rinpoche

A Menedék Ura, Őeminenciája Menri Jongdzin Tenzin Namdak Rinpocse


(Forrás: https://ravencypresswood.com/2015/01/18/the-field-of-accumulation-the-aural-transmission-of-zhang-zhung/

Copyright © Raven Cypress Wood, 2015)

Fordította: Kazsoki János